8 ม.ค. เวลา 17:57 • ไลฟ์สไตล์
คบเด็กสร้างบ้าน เป็นสำนวนเปรียบเปรย
ให้รู้ว่าเด็กมีลักษณะนิสัยไม่อดทน ไม่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยความรับผิดชอบอย่างแท้จริง จึงหมายความว่า คนที่อ่อนทางความคิด และอ่อนทางวุฒิภาวะ นั้นไม่สมควรให้มาร่วมงานสำคัญได้ งานก็จะไม่เสร็จอย่างแน่นอน
จะทำเกิดทำให้เกิดความเสียหายตามมาได้
ส่วนคำว่าสร้างบ้านหมายถึงการทำงานสำคัญและเป็นงานใหญ่เพราะบ้านในสมัยก่อนเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับการอยู่อาศัย เป็นหนึ่งในปัจจัย 5 ของการดำรงค์ชีวิต
โฆษณา