10 ม.ค. เวลา 07:17 • การตลาด

การวิเคราะห์ Big Data สำคัญแค่ไหนกับ Digital Marketing ยุคนี้?

การวิเคราะห์ Big Data คือหนึ่งในจุดแข็งของ Digital Marketing ที่ทุกกลุ่มธุรกิจจำเป็นต้องให้ความใส่ใจอย่างมาก เพราะข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ Big Data จะช่วยทำให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภครายบุคคล และสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตรงเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น
ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้การทำการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังประหยัดต้นทุนและให้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกด้วย
ทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่า ทำไมธุรกิจที่มีการวิเคราะห์ Big Data จึงมีความได้เปรียบเหนือธุรกิจอื่น ในยุคที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูง
โฆษณา