10 ม.ค. เวลา 08:42 • ปรัชญา

แต่ละคน...

ต่างมีชีวิตเป็นของตัวเอง
บางครั้งเผลอไปหวังดี
เจตนาให้เป็นอย่างใจเรา
แต่ลืมไปว่า...
ชีวิตใคร ก็ชีวิตมัน
เราควรเคารพ
การใช้ชีวิตของทุกคน
แม้จะเจตนาดีเพียงใด
แต่มันก็เป็นชีวิตของเค้า
การเลือกของเค้า
อาจไม่ถูกต้องในสายตาเรา
อาจดูแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย
แต่อย่าลืมนะว่า...
ถูกผิด ใช่ไม่ใช่ ดีไม่ดี
ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคน
🌀ดีของเรา...แต่ไม่ดีสำหรับเค้า‼️
🔥ผิดของเรา..อาจถูกสำหรับเค้า🌈
โฆษณา