10 ม.ค. เวลา 15:35 • ปรัชญา

อาวุธ 9 ชนิด ที่ทำให้คน ไม่มีวันแพ้

1. ความเคารพ..ชนะใจผู้ใหญ่..
2. ความจริงใจ...ชนะใจมิตร..
3. ความอ่อนน้อม...ชนะใจคน..
4. ความเมตตา...ชนะใจสัตว์..
5. ความซื่อสัตย์...ชนะใจคน..
6. ความรัก...ชนะใจศัตรู..
7. ความเชื่อฟัง...ชนะใจครู..
8. ความกตัญญู...ชนะใจพ่อแม่..
9. ความอดทนแน่วแน่...ชนะใจตัวเอง..
โฆษณา