11 ม.ค. เวลา 02:12 • ไลฟ์สไตล์
ไม่กลัว ไม่เชื่อ อยู่ที่กรรมทำสิ่งใดใว้สิ่งนั้นส่งผล ช้าหรือเร็วย่อมได้รับ หมั่นทำสิ่งดีที่เป็นกุศล ย่อมนำความสุขมาให้ ถ้าทุกข์ก็ไม่กังวลเดี๋ยวก็หายไปช้าหรือเร็ว ชั่งมัน ,,
โฆษณา