11 ม.ค. เวลา 07:29 • ธุรกิจ

🎯 จากสถานการณ์การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ เริ่มมีออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

.
ที่ผ่านมาเกิดขึ้นแล้วกี่บริษัท ภาคธุรกิจใดที่น่าเป็นห่วง และนักลงทุนที่ถือหุ้นกู้ควรทำอย่างไร คำถามมากมายที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนที่ถือหุ้นกู้อยู่ในขณะนี้
.🎯
วันนี้ SPOTLIGHT พามาหาคำตอบกัน จากสมาคมตราสารหนี้ไทยที่จะพามาเห็นภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ไทย และทิศทางต่อจากนี้
.
🎯 ปี 2566 มีหุ้นกู้ผิดนัดชำระ 6 ราย
.
โฆษณา