12 ม.ค. เวลา 03:18 • ดนตรี เพลง
ชุมชนริมน้ำจันทบูร

เราทุกคนควรใช้ชีวิตอย่างผู้มี”ปัญญา 3 ระดับ”

#ชีวิต (life, existence, living) น. ชีพ, ความเป็นอยู่, การดำรงอยู่
#ปัญญา (consciousness, sense, mind) น. ความรู้สึกตัว, ความระลึกได้, ความรู้สึกผิดชอบ
#ระดับ (class, grade, level, degree, caste, row, rank) น. ชั้น, ขั้น
“ปัญญา” สามระดับ
เราควรจับนำมาใช้
เพื่อชีวิตวิไล
แก้ปัญหาในใจจิต
หนึ่งเกิดจากการฟัง
สองนั้นฝังจากความคิด
สามจากอบรมการกิจ
อยู่ในโลกด้วยปัญญา
 
กาพย์ยานี ๑๑
ดั่งเม็ดทราย
โฆษณา