12 ม.ค. เวลา 08:38 • ปรัชญา
ไอ้ที่น่ากลัวในความเป็นอมตะ ก็คงมีมากมาย
ในความทรมานตลอดกาลไร้ที่สิ้นสุด
แต่ก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคคล
ถ้าฝึกจิตให้ดี ปล่อยละได้ดี
ก็อาจจะไม่ทรมานขนาดนั้น
ต้องผ่านยุคทุกยุค คนทุกยุค
สงครามทุกยุค เทคโนโลยีทุกยุค
หนุ่มสาวทุกยุค
ไม่มีทางแก่ ไม่มีทางตาย
ผ่านความเหงา อ้างว้าง โดดเดี่ยว เดียวดาย
แต่คำถามสำคัญในจิตตัวเราเองภายใน
คือ เราจะอยู่ไปเพื่ออะไร อยากจะทำอะไร
เปลี่ยนแปลงอะไร พัฒนาอะไร แบบไหน
ทั้งในภายในตนเอง และภายนอกตนเอง
ในดวงดาวนี้ ในโลกใบนี้
หรือในดวงดาวอื่นๆ ที่มีการย้ายไปอาศัยดาวอื่น
มองผ่านกาลเวลายาวนาน
ในธรรมชาติ วงจร วงเวียน
คนที่อยากอมตะ พอใจ เต็มใจ รับ
คนที่ไม่อยากอมตะ ไม่เอา ไม่ชอบ ชอบแบบปกติ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย
โฆษณา