13 ม.ค. เวลา 04:22 • ความคิดเห็น
บางคนก็อยากได้ชีวิต เรียบง่าย ไม่ตื่นเต้น สันโดษ
ปลีกวิเวก
บางคนเหงา
บางคนไม่เหงา แต่ขาดอย่างอื่น
ต่างคนต่างขาด
ต่างคนต่างโหยหา
บางคนชีวิตไม่ค่อยได้เจอคนและสังคม
คนเริ่มสื่อสาร เชื่อมต่อ สนทนา
ทำความรู้จัก
เชือมต่อไปเรื่อยๆ
เคย
เริ่มต้นจากการพูดคุย สนทนา ทำความรู้จัก
ทักทาย ถาม ตอบ สนใจ ชื่นชอบ
สังคม ผู้คน เพื่อน มิตรภาพ
กลายเป็นเรื่องยาก แม้จะอยู่ในยุคโลกไซเบอร์
ที่เชื่อมต่อกันหมด
บางคนก็ง่ายแสนง่าย บางคนก็ยากแสนยาก
ในโลกไซเบอร์ เชื่อมต่อง่าย แต่ก็ยาก
การไม่ต้องเจอตัวจริงกัน จึงง่ายสุดในโลกเชื่อมต่อ
แต่ถ้าในโลกจริง ที่แตกต่างกัน
เพื่อน สังคม หน้าที่การงาน สถานที่ทำงาน
ชีวิตประจำวันที่ต้องไปทำ ที่ต้องผ่าน ที่ต้องไป
ในสถานที่นั้นๆ เส้นทาง เดินทาง ไปกลับ
สถานีชีวิต
สถานีชีวิต ผู้คนที่เดินทาง
ในยานต่างกันไป
หาเพื่อน หาแฟน หามิตร หาสังคมใหม่
หาความรัก หาความอบอุ่น หาความตื่นเต้น
เชื่อมต่อในโลกไซเบอร์ และนัดเจอตัวกันในโลกจริง
เชื่อมต่อในโลกจริง และสนทนากันในโลกไซเบอร์
โลกเชื่อมต่อการสื่อสารทั่วดวงดาวนี้.
คนที่เชื่อมต่อไม่ได้ คนที่ขาดแคลน ยากจน ลำบาก
ต่างคนต่างดิ้นรน
ต่างโหยหา
ต่างแตกต่าง
ในความขาดแคลน
ร่ำร้อง เรียกหา ต้องการ
เริ่มได้จากตรงนี้ ในนี้ และทุกที่ ที่ไป ที่พบเจอ
ที่ผ่านพบ
ทั้งในโลกจริง และโลกเชื่อมต่อสื่อสาร
โพสต์ แชร์ พิมพ์ วาด เขียน ถ่าย บันทึก ร้อง
พูด สนทนา สนใจ ชอบ
และในการเดินทางต่างๆในชีวิต
ที่ทั้งตั้งใจไป และไม่ได้ตั้งใจไป
สถานที่ภายนอก และสถานที่ภายในจิตใจเรา
สังคมผู้คน นานาจิต นานานิสัยใจคอ
นานารสนิยม นานาสเปค นานาฐานะ
นานาความคิด นานารูปลักษณ์ นานาวัย
วนเวียน วงจร ชีวิต ในสถานที่ ผู้คน
โฆษณา