13 ม.ค. เวลา 12:00 • สิ่งแวดล้อม

ทางจักรยานโซลาร์เซลล์ในเนเธอร์แลนด์

ตอกย้ำการผู้นำเทคโนโลยีพลังานหมุนเวียน
ขยายผลโครงการนําร่องมากกว่า 50 แห่งทั่วโลก
นับว่าเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน สำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในระดับสูง และภาพจำของประเทศนี้อีกอย่างคือ การเป็นประเทศของสังคมแห่งการใช้รถจักรยานที่เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อจำนวนประชากร นับว่ามากที่สุดในโลก ซึ่งทำให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการสัญจรโดยจักรยานที่สะดวกสบายและเป็นมิตรต่อนักปั่นที่สุดในโลกอีกด้วย
การที่เนเธอร์แลนด์มีทางจักรยานทั่วประเทศยาวถึง 35,000 กิโลเมตร ทำให้มีความคิดริเริ่มในการใช้ประโยชน์จากทางจักรยานในมิติด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยบริษัทก่อสร้าง BAM Royal Group และบริษัทย่อย Wattway ของ Colas Group ได้ติดตั้งเส้นทางจักรยานโซลาเซลล์ Wattway ในเนเธอร์แลนด์ มีพื้นที่ผิว 1,000 ตารางเมตร แต่ละเส้นทางจักรยานได้รับมอบหมายจากจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ และนอร์ทบราบันต์
Wattway ทําพื้นผิวทางจักรยานแผงโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบมาเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่สะอาดและหมุนเวียนได้ สามารถทนทานต่อการสัญจรของยานพาหนะได้ทุกประเภท
Wattway และ BAM Royal Group ทํางานร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2017 เพื่อพัฒนาพลังงานหมุนเวียนบนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนเธอร์แลนด์ การพัฒนาเส้นทางจักรยานสองเส้นทางล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความพยายามของจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์และนอร์ทบราบันต์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้าที่ยั่งยืนโดยการใช้พื้นที่ถนนร่วมกันและไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติม
การผลิตพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์โดยโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางจักรยานในประเทศมีความยาวกว่า 35,000 กม. ในเนเธอร์แลนด์แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในฐานะผู้ริเริ่มวิธีใหม่ในการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนบนพื้นที่แผ่นดินที่มีอยู่อย่างจำกัดจํากัด
โครงการ Wattway แตกต่างจากโครงการถนนพลังงานแสงอาทิตย์อื่น ๆ เพราะการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นถนนของเส้นทางจักรยานในเนเธอร์แลนด์ซึ่งสามารถที่สัญจรได้จริง และมีความแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อทนต่อการที่จักรยานจะปั่นบนถนนทุกวัน เพราะถูกเคลือบในพื้นผิวหลายชั้นที่ทําจากเรซินและโพลีเมอร์ ส่วนพื้นผิวที่สัมผัสกับยางรถจักรยานยังออกแบบมาให้สามารถยึดเกาะถนนได้เช่นเดียวกับถนนทั่วไป และมีระบบยังมีตู้ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานที่ผลิตจากแผงโซลาเซลล์โดยตรง
ทั้งนี้ Wattway ซึ่งนับว่าเป็นพื้นผิวถนนพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของโลกมีการพัฒนาอย่างมากนับตั้งแต่แนวคิดนี้เปิดตัวเมื่อปลายปี 2015 และได้เปิดตัวในโครงการนําร่องมากกว่า 50 แห่งทั่วโลก ซึ่งได้รับการพัฒนาแผงโซลาเซลล์รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อปูทางสําหรับการเปิดตัวเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2019
เป้าหมายสำหรับโครงการประเทศเนเธอร์แลนด์ คือการผลิตพลังงานหมุนเวียน 160 MWh ในช่วงปีแรกและปีต่อ ๆ ไป เพื่อสร้างพลังงานทดแทนให้กับโลกมากขึ้น ซึ่งการบำรุงรักษายังมีระยะที่ 5 ปีต่อครั้งอีกด้วย
โฆษณา