15 ม.ค. เวลา 05:00 • ท่องเที่ยว

เปิดเรทค่าแท็กซี่ญี่ปุ่นใจกลางโตเกียว กม.แรก 120 บาท

กม.ต่อไปมิเตอร์ขึ้นรวมกว่า 100 บาท แต่ค่าโดยสารเกิน 2,200 บาท ใจดีลดให้ 10% เรื่องนี้ทางแอด ได้รวบรวมข้อมูลจาก Tokyo Hire-Taxi Association และ Google Finance อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 แล้วสรุปมาให้ใน infographic ชิ้นนี้
ในการเรียกรถ Taxi จากพื้นที่ใจกลางโตเกียว พบว่า การเดินทางในระยะ 1.096 กม. แรก คิดในอัตราเริ่มต้น 500 เยน ประมาณ 120 บาท
ส่วนการเดินทางในระยะทาง 255 เมตร มิเตอร์จะปรับเพิ่มขึ้นอีก 100 เยน ประมาณ 24 บาท หรือคิดในกรณีเดินทางประมาณ 1 กม. ค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้นประมาณ 100 บาท
ค่าโดยสารเหล่านี้ไม่รวม
(1) การเรียกรถในยามวิกาล หรือ เช้าตรู่ ตั้งแต่เวลา 22:00 ถึง 5:00 น. ที่จะมีการปรับอัตราค่าโดยสารอีก 20%
(2) กรณีที่รถยนต์ไม่สามารถเคลื่อนที่ในความเร็วไม่เกิน 10 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ค่าโดยสารจะปรับขึ้น 100 เยน หรือประมาณ 24 บาท ในเวลาทุกๆ 95 วินาที
(3) ค่าบริการเรียกรถที่แต่ละโอเปอร์เรเตอร์มีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
ในกรณีที่ค่าโดยสารรวมมีราคาเกินกว่า 9,000 เยน หรือ ประมาณ 2,200 จะมีส่วนลดให้ 10% สำหรับกรณีที่เดินทางไกลเช่นกัน
โฆษณา