16 ม.ค. เวลา 10:40 • การศึกษา

"ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์"

#คำขวัญวันครู ปี พ.ศ. 2567#
🌞"ครู" คือ ผู้นำความรู้ทั้งจากในตำรา และจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับศิษย์ งานของครูในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงไม่ใช่แค่การสอนหนังสือให้ความรู้ตามตำรา แต่ครูยังต้องใส่ใจสอนวิธีคิด และวิธีจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่หลากหลาย เพื่อให้ศิษย์สามารถจัดระเบียบความคิดได้ รวมถึงเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความสามารในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
🌞คำว่า "ครู" คือ "ผู้สร้าง" และ "ผู้ให้"
🌞"สร้าง" คือ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคม
🌞"ให้" คือ ให้หลักคิดแก่ผู้คน เพื่อนำไปต่อยอดได้
16 มกราคม 2567
#วันครูแห่งชาติ#
🖥พระคุณครูใหญ่ยิ่งเป็นมิ่งฟ้า
🖥ทั่วพสุธาน้อมบูชาท่านเหนือเศียร
🖥เพราะครูเปรียบดั่งประกายจากแสงเทียน
🖥ให้ศิษย์เรียนรู้โลกอันกว้างไกล
🖥ศิษย์คนนี้จะจำคำครูสอน
🖥เป็นคำพรให้อนาคตศิษย์สดใส
🖥ศิษย์รู้ครูรักศิษย์ดั่งหทัย
🖥ตราบชีพวายมิลืมเลือนพระคุณครู
ขอก้มกราบพ่อแม่ซึ่งเป็นครูคนแรก ครูที่สอนชั้นประถม มัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท รวมทั้งผู้ให้ความรู้ และประสบการณ์ทั้งหลายทั้งมวลด้วยค่ะ
🍁 ขอบคุณเพื่อนๆ นะคะ 🍁ทั้งคนที่กดไลค์ 🍁กดแชร์ 🍁 และ Comment ให้กำลังใจกันค่ะ🍁แล้วพบกันใหม่ค่ะ See u again next time🍁
January 16, 2024
❤...ธรรมะ..ดา❤
โฆษณา