ลิเธียมเป็นธาตุโลหะที่มีน้ำหนักเบา จึงนิยมนำมาใช้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมทั้งในรถยนต์ไฟฟ้า... อ่านต่อ
โฆษณา