19 ม.ค. เวลา 13:04 • นิยาย เรื่องสั้น

ความรักคือความรู้สึกที่เกิดขึ้น แต่หากต้องรักเพราะแค่ต้องรัก นั้นจะไม่ได้เรียกว่าความรักเลย

โฆษณา