21 ม.ค. เวลา 14:30 • ความงาม

📍 Sebaceous filament = เส้นใยไขมัน คืออะไรมี ?ลักษณะอย่างไร ? ดูแลได้อย่างไร?

(คลิปเต็ม Full Clip YouTube Facebook: Dr. Suparuj ครับ https://youtu.be/FodYN7UR3FI?si=sk86TYyyXcEIll9k)
🔬 Sebaceous filament เส้นใยไขมัน มีลักษณะเป็นจุดขาวๆที่จมูกและคาง คล้ายสิวอุดตัน แต่ไม่ใช่สิว แต่คือ Sebaceous filament = เส้นใยไขมัน เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ของซีบัม Sebum และเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วรอบ ๆ รูขุมขน ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในรูปของเส้นเล็ก ๆ สีเหลืองหรือสีขาวคล้ายขนเมื่อถูกขับออกจากผิวหนัง
•เป็นส่วนประกอบของไขมันซึ่งนำไขมันจากต่อมไขมัน Sebaceous gland ไปยังบริเวณผิว ซึ่งบางครั้งมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้เห็นเป็นจุดและเส้นสีขาวทำให้ต้องแยกกับสิวอุดตันได้ครับ
•การรักษามักไม่หายขาด
ใช้การผลัดเซลล์ผิวด้วย Salicylic acid หรือ กรดวิตามินเอครับ
A sebaceous filament is a tiny collection of sebum and dead skin cells around a hair follicle, which usually takes the form of a small, yellow to off-white hair-like strand when expressed from the skin. These filaments are naturally occurring, and are especially prominent on the nose.
•เมื่อต่อมน้ำมันสร้างซีบัมมากเกินไปทำให้ sebaceous filament ทำให้เห็นเด่นชัดได้ครับ
•บางครั้งมีลักษณะใหญ่และบางครั้งอาจสับสนกับสิวอุดตันครับ มีหน้าที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังและผม
.ควรบีบใยไขผิวหนังสะสมออกไหม?
ไม่ควรครับ การบีบออกสามารถนำไปสู่รูขุมขนที่ขยายใหญ่ขึ้นและทำให้เกิดแผลเป็นคล้ายหลุมสิวได้ และแม้ว่าจะบีบออกก็ตาม กลับจะยิ่งทำให้เกิดการก่อตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งภายในสามสิบวัน หลีกเลี่ยงการเค้นหรือบีบใยผิวไขมันสะสมที่สามารถทำให้เกิดอาการระคายเคืองผิวและแผลเป็นถาวรได้ครับ
ใช้แผ่นลอกสิวเสี้ยนได้ไหม ?
ลอกออกจะดีขึ้นระยะนึงครับ จะกลับมาตามวงจรของของเส้นใยไขมัน Sebaceous Filament ครับ และมีโอกาสทำให้ความชุ่มชื้นของผิวลดลง + เกิดการระคายเคืองตามมาได้ครับ
ดังนั้นแนะนำทากรดวิตามินเอได้ทั้ง รักษาสิว +ลดริ้วรอยและลดเส้นใยไขมันด้วยครับ
Sebaceous filaments help move oil from your sebaceous glands to the surface of your skin. They sometimes look large and can be confused for blackheads, but they help keep your skin hydrated. Age, skin care and the thickness of hair follicles determine how noticeable they are.
What are sebaceous filaments?
Sebaceous filaments are thin, threadlike appendages that line your sebaceous (oil) glands. They help move an oily lubricant called sebum from the glands to the surface of your skin. When your sebaceous glands overproduce sebum, your sebaceous filaments become more noticeable.
Are sebaceous filaments bad?
Sebaceous filaments are a normal, healthy element of your skin. They help sebum travel to the surface of your skin. Sebum helps keep your skin and hair hydrated and shiny.
What’s the difference between sebaceous filaments and blackheads?
Sebaceous filaments look similar to blackheads, but they’re not the same.
Blackheads are a type of acne. They’re open, dark-colored bumps on the surface of your skin that fill with excess oil and dead skin. In a blackhead, a plug of sebum is at the surface of your skin. The plug prevents oil from traveling through the pore.
Sebaceous filaments aren’t a type of acne. They don’t have plugs, so oil travels freely to the surface of your skin.
Blackheads look like a dark speck of dirt is in a bump on your skin. Obvious sebaceous filaments look like dark spots on your skin, but they’re usually smaller, flat and lighter in color — typically, gray, light brown or yellow.
If you squeeze sebaceous filaments out from your skin, a waxy, threadlike structure may pop out of your pore. If you squeeze blackheads out from your skin, the dark, waxy plug may pop out of your pore.
Who do sebaceous filaments affect?
Sebaceous filaments may be more obvious as a result of:
* Age: Your sebaceous glands grow larger and create more oil around puberty, so your sebaceous filaments may be more apparent. As you reach your 40s and 50s, your skin starts to sag or loosen. Your pores may start to get bigger, which makes your sebaceous filaments more obvious.
* Poor skin maintenance: If you spend too much time in the sun or wash your skin too much, you can dry out your skin. Your sebaceous glands then work harder to produce more sebum and rehydrate your skin, which may cause them to look larger.
* Thicker hair: Thicker hair follicles make sebaceous filaments more visible.
How common are sebaceous filaments?
Every person has sebaceous filaments. If your body is overproducing oil or your skin is starting to loosen, your sebaceous filaments may look more noticeable.
Sebaceous filaments are most apparent around your face (especially your nose, forehead, chin and cheeks). However, oil glands are all over your body, so sebaceous filaments sometimes appear on your arms, legs, chest and breasts.
Symptoms and Causes
What are the symptoms of sebaceous filaments?
Sebaceous filaments may look like blackheads close up, but their presence is normal on your skin. They’re small, flat, light-colored spots on your skin. They don’t hurt or feel uncomfortable.
Management and Treatment
Can you get rid of sebaceous filaments?
You can’t get rid of sebaceous filaments, but you can make them smaller by following a skin care routine that includes:
* Exfoliation: Exfoliating facial scrubs scratch away dead cells on the surface of your skin. Wet your face, apply a facial scrub to your affected areas and massage your skin in small, circular motions for up to 30 seconds. Rinse your face with water when you’re finished.
* Salicylic acid: This is available over the counter as a cleanser or lotion. It helps remove the top layer of damaged skin. Salicylic acid dissolves dead skin cells to prevent your hair follicles from clogging.
* Retinoids (vitamin A derivatives):Retinoids, such as Retin-A®, Tazorac® and Differin® (which is now available without a prescription), help prevent clogged pores. You may notice a change in skin color or peeling. These side effects are reduced by using retinoids every other day or by using them at the same time as a moisturizer.
What happens if you squeeze sebaceous filaments?
If you squeeze sebaceous filaments, a waxy, threadlike structure may pop out of your pore. However, you may not squeeze anything out, or you may squeeze out a tiny amount of oil.
You should avoid squeezing your sebaceous filaments. Sebaceous filaments are natural, and if you manage to squeeze out sebum, your pores will fill up again within 30 days. Your skin is sensitive, and your nails are much stronger than your skin. When you use your nails to apply a lot of pressure to your skin to remove sebaceous filaments, you can irritate or seriously damage your skin.
Do pore strips remove sebaceous filaments?
Pore strips are supposed to remove blackheads, but they can also remove sebaceous filaments. Sebaceous filaments are important in keeping your skin hydrated. Removing them can dry out your skin and permit bacteria into your skin that can cause acne. Be careful when using pore strips so you don’t remove your sebaceous filaments.
#sebaceousfilament #สิวอุดตัน #comedone #รักษาสิว #รักษาสิว #เส้นใยไขมัน #drsuparuj #RujSuparuj
#หมอรุจชวนคุย 👨‍⚕️😉🔬
โฆษณา