22 ม.ค. เวลา 14:03 • ยานยนต์

รวมประเทศที่มีลิเทียมเก็บสำรองไว้มากที่สุดในโลก

ในเวลานี้ความต้องการของแร่ "ลิเทียม" กำลังเพิ่มมากขึ้น จากสาเหตุการอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่กำลังเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก โดยมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าภายในปี 2568 และในปี 2573 จะต้องการมากกว่า 2 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น ในวันนี้ทาง SPOTLIGHT ได้รวบรวมค้นหาข้อมูลปริมาณ แร่ลิเทียมสำรอง ที่มากที่สุดในโลก อ่านเพิ่มเติม :
โฆษณา