23 ม.ค. เวลา 11:00 • ข่าวรอบโลก

สังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่นกำลังเสี่ยงเข้าภาวะวิกฤต

ปี 2023 การจ้างงานคนสูงอายุ 70 ปีขึ้นไปถึง 40%
เหตุแรงงานรุ่นใหม่ลด ย้ายไปประเทศที่ให้ค่าแรงสูงกว่า
ญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาเชิงสังคมที่กระทบต่อเศรษฐกิจสูงมากขึ้น จากการที่เข้าสูงสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และเผชิญกับวิกฤตแรงงานครั้งใหญ่ในประเทศ ซึ่งทำให้บริษัทจำนวนมากจำเป็นต้องจ้างผู้สูงอายุที่เลยวัยเกษียณตามอายุงานมาตรฐานทั่วไปที่ 60 ปี เพิ่มขึ้น
รายงานจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นระบุว่า เมื่อปีที่แล้วบริษัท 4 ใน 10 แห่งจำเป็นต้องจ้างคนที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปทำงาน แม้จะเป็นการให้โอกาสคนสูงอายุได้มีงานทำก็จริง แต่นี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากคนงานที่มีอายุมากมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากการทํางานสูง
แต่ด้วยตัวเลือกแรงงานที่มีน้อย ประกอบกับเงินเยนที่อ่อนค่าลง ทําให้ญี่ปุ่นเป็นสถานที่ทํางานที่ไม่น่าสนใจสําหรับชาวต่างชาติ และยังผลักดันให้เยาวชนญี่ปุ่นแสวงหางานที่มีรายได้สูงกว่าและมีสถาวะการทำงานที่กดดันน้อยกว่าเพื่อไปต่างประเทศแทน
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในตลาดแรงงานที่มีสัดส่วนต่ำ และไม่ได้รับการสนับสนุนทำให้ประสบกับช่องว่างด้านค่าจ้างจากความไม่เสมอภาคทางเพศและขาดการสนับสนุนในการพัฒนาในสายอาชีพ
ในปี 2013 ญี่ปุ่นได้เพิ่มความยืดหยุ่นการเกษียณอายุจาก 60 ปีเป็น 65 ปี เพื่อให้พนักงานสามารถทํางานต่อไปได้หากต้องการ มาตรการดังกล่าวใช่ว่าจะเป็นผลดีกับบริษัทเนื่องจากมองว่า การเพิ่มขึ้นอีก 5 ปีเป็นภาระต้นทุน บางคนเริ่มจ้างคนงานใหม่ด้วยสัญญาใหม่ ซึ่งมักจะมีค่าจ้างที่ต่ํากว่าและเงื่อนไขที่แย่ลงหลังจากที่พวกเขาอายุ 60 ปี
หนึ่งในบริษัทที่ใช้นโยบายนี้คือ Sumitomo Chemical ซึ่งทําให้พนักงานต้องสมัครงานใหม่หลังจากอายุครบ 60 ปี แต่จ่ายเงินให้พวกเขาเพียง 40% - 50% ของเงินเดือนเดิม แต่การขาดแคลนแรงงานทําให้พนักงานสูงอายุเป็นที่ต้องการมากขึ้น และ Sumitomo Chemical จะค่อยๆ เพิ่มอายุเกษียณเป็น 65 ปีจากปัจจุบัน 60 ปีโดยได้รับค่าจ้างเต็มจํานวน
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปี 2021 YKK Group ผู้ผลิตซิปรายใหญ่ที่สุดในโลกได้ยกเลิกการจํากัดอายุเกษียณสําหรับพนักงาน โดยมีเครือข่ายร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ Nojima ซึ่งอนุญาตให้พนักงานอยู่ได้จนถึงอายุ 80 ปีในปี 2020 ตามความเหมาะสม
ปัจจุบัน Nojima มีพนักงานประมาณ 30 คนที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป รวมถึงสามคนที่มีอายุอย่างน้อย 80 ปี
🔵 ความต้องการงาน และจำนวนแรงงานของญี่ปุ่นไม่สัมพันธ์กัน
🔹50.1%: ของบริษัทกว่า 11,000 แห่งที่สํารวจเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งรู้สึกถึงวิกฤตแรงงาน
🔹10.6%: แรงงานญี่ปุ่นที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปในปี 2022 สูงกว่าสหรัฐอเมริกา (7%) และเยอรมนี (4%)
🔹15%: ของคนงานอายุ 65+ อยู่ในกลุ่มคนในงานก่อสร้างและงานพยาบาล
🔹30%: สัดส่วนของงานขับแท็กซี่และคนขับรถบัสในภาคการขนส่งเต็มไปด้วยผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
🔹11 ล้านคน: คือการขาดแคลนแรงงานในญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาหนักในปี 2040 ตามการคาดการณ์ของ Recruit Works Institute
🔹6.74 ล้านคน: คือจํานวนแรงงานต่างชาติที่ญี่ปุ่นคาดว่าจะต้องการภายในปี 2040 คิดเป็นเกือบ 4 เท่าของจํานวนในปี 2020
🔹40%: ค่าจ้างเฉลี่ยของคนงานญี่ปุ่นลดลงในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
🔹150 ล้านคน: คือจํานวนแรงงานที่อายุเกิน 55 ปีคาดว่าจะมีงานทําทั่วโลกภายในปี 2030
โฆษณา