24 ม.ค. เวลา 04:53 • ไลฟ์สไตล์
ต่างกันนะ หวังมากที่สุด
กับคาดหวังที่สุด
หวังคือกำลังมุ่งมุตั้งใจสุดแรงลุ้น
สุดตัวสุดท้าย ล้มเหลวหรือสำเร็จ
มีผลต่อความสุขและความทุกข์
คาด คาดมารวมๆกันหรือคาดแปลว่า
เดาๆคาดว่า แบบลุ้นๆเผื่อฟรุ๊คหรื ได้ดั่ง
ที่คาดคะเน อาจเป็นหวังไม่เต็ม100%
อะไรก็ตามทั้งคาดหวังหรือหวังก้อผ่าน
มากันทุกคนแล้วละมั้ง
มนุษย์จิตสูงกว่าคนแล้ว สติจะทำให้รู้
ว่าไม่มีที่สุดของปรารถนาดอก"ที่เค้าว่า
"ความอยากไม่เคยปราณีใคร" อยากไม่มีที่สิ้นสุด
และไม่สิ้นสุด ตัวอยากนี่ตื่นรู้เมื่อไหร่จับตัว
ไว้ให้มั่นๆเขย่าตัวมันแรงๆโหดๆแล้วบอกว่า
เจ้าชื่อ "เจ้าอย่าหวัง" ให้มันรู้จักตัวเองไว้
เคยหวังแต่วันนี้ต้องปล่อยวางปรารถนา
ลงบ้างละ ที่รัก
โฆษณา