24 ม.ค. เวลา 11:06 • ไลฟ์สไตล์
คาดในความหวังหลายอย่างครับ ชีวิต การงาน ทรัพย์สิน แต่ความหวังที่ไม่ได้คาดก็ไม่เรียกว่าความหวังนะครับ
โฆษณา