24 ม.ค. เวลา 14:41 • ไลฟ์สไตล์
แต่ก่อนคาดหวังเยอะมาก แต่ยิ่งคาดหวังยิ่งผิดหวัง ตอนนี้เลิกคาดหวังแล้ว เปลี่ยนเป็นตั้งเป้าหมายแทนครับ ถึงไม่ได้ตามเป้าหมายอย่างน้อยระหว่างทางก็มีความสุขที่ได้พยายามครับ
โฆษณา