25 ม.ค. เวลา 06:46 • ไลฟ์สไตล์
บางคนตอบจริง
บางคนตอบไม่จริง
อยู่ที่จะเอามุมไหนมาคิด มามอง มารู้สึก
ในชีวิตเขา
ในความเป็นจริง
ในจิตใจ
ในระบบของสังคมโลก
ในการเมือง การปกครอง
ในวิถีชีวิต
ที่ไม่ใช่ยุคถ้ำ ยุคหิน ยุคป่าเขา อีกต่อไป
สถานะ ฐานะ ครอบครัว ตระกูล ความสามารถ
ภายนอก ภายใน หน้าที่การงาน ตำแหน่ง รูปลักษณ์
ความคิด มุมมอง ศิลปะ รสนิยม ฝัน ไลฟ์สไตล์
ความรัก ความชอบ จริต
วัย เวอร์ชั่นของคน เวอร์ชั่นล่าสุด
ในความคิดมุมมอง ความรู้สึก
โฆษณา