28 ม.ค. เวลา 08:57 • ความคิดเห็น

EMBER แปลว่า

"ถ่านอัคนีเรียกอีกอย่างว่าถ่านหินร้อน คือก้อนร้อนของเชื้อเพลิงแข็งที่คุกรุ่นอยู่ โดยทั่วไปจะเรืองแสง ประกอบด้วยไม้ ถ่านหิน หรือวัสดุที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลักที่ให้ความร้อนสูง คุสามารถอยู่ภายใน ยังคงอยู่หลัง หรือบางครั้งก่อนเกิดไฟไหม้ ในบางกรณีคุก็ร้อนพอๆกับไฟที่ก่อตัวขึ้น"
โฆษณา