29 ม.ค. เวลา 11:26 • ความคิดเห็น

LEGGY แปลว่า

" adj. มีขายาวอย่างงุ่มง่าม, มีขายาวที่สวย, เกี่ยวกับขา"
โฆษณา