30 ม.ค. เวลา 04:01
บนทวิตของเขาบอกว่า มนุษย์รายแรก ที่ได้รับการปลูกถ่ายเทคโนโลยีของ Neuralink กำลังฟื้นตัวได้ดี และผลลัพธ์เบื้องต้นก็มีแนวโน้มที่ดี... ดูเพิ่มเติม
2
โฆษณา