3 อันดับ กองทุนรวมผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือนสูงที่สุด ประจำเดือนมกราคม 2567

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนได้เลย
🥇 TMBOIL
🥈 DAOL-GTECH
🥉 DAOL-CANAB
โหลดแอป Dime! แล้วช้อปกองทุนเลยที่ https://dimekkp.onelink.me/sq7H/pya1dxrd
----- 
เปิดบัญชีง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน หรือศึกษาเพิ่มเติมที่ https://dime.co.th/th/articles/how-to-open-dime-accounts   
ศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนกองทุนรวมที่ https://dime.co.th/invest/fund
 
-----  
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ที่มา : Morningstar
ข้อมูลกองทุน TMBOIL และ DAOL-CANAB 1 - 30 ม.ค. 67 กองทุน DAOL-GTECH 1– 29 ม.ค. 67
════════════════════    
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน     
════════════════════     
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน     
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
ติดตามเราในช่องทางต่าง ๆ ได้ที่     
Facebook - https://www.facebook.com/dimeinvest     
Instagram - https://www.instagram.com/dime.finance     
TikTok - https://www.tiktok.com/@dime.finance     
LINE -  https://lin.ee/4W7j4nG       
#การเงิน #การลงทุน #กองทุนรวม #SSF #ลดหย่อนภาษี #จัดอันดับ #ผลดำเนินงาน #Dime #ไดม์  #Dimeออมได้ลงทุนดี
----- 
อ้างอิง 
โฆษณา