1 ก.พ. เวลา 08:36 • ความคิดเห็น

ALIVE แปลว่า

" มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนัก"
โฆษณา