2 ก.พ. เวลา 06:22 • ความคิดเห็น
นิสัยที่หายไปเมื่อคุณเติบโตมากขึ้น ?
คำถามนี้ถูกลบ
บางอย่างยังคงเหมือนเดิมไปจนตาย
บางอย่างเปลี่ยนแปลงไป
โฆษณา