3 ก.พ. เวลา 06:19 • ความคิดเห็น
รับฟังว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่...
ถ้าจริงก็แก้ไข...
ถ้าไม่จริง...จะให้ทำยังไงดีนะ5555
ดังนั้น อย่าเสียเวลาใส่ใจ...
ไม่มีใครอยากเห็นเราได้ดีกว่าตัวเอง จึงสร้างเรื่องวจีทุจริตขึ้น❤️
โฆษณา