9 ก.พ. เวลา 02:00 • ธุรกิจ

เช็คก่อนรู้ก่อน! การบัญชีและภาษีโรงแรมขนาดเล็ก

ผ่านพ้นช่วงเวลาปิดงบประมาณปลายปีกันไปแล้วนะครับ สำหรับธุรกิจโรงแรม ผมเชื่อว่าฝ่ายการบัญชีโรงแรมคงปวดหัวน่าดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมขนาดเล็กที่ยังวางระบบบริหารโรงแรมไม่เข้าที่เข้าทางตามที่ควร ยังไม่รวมถึงภาษีโรงแรมที่ต้องรวบรวมยื่นในช่วงต้นปีอีก
การบัญชีโรงแรมไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่คุณวางระบบการจัดการโรงแรมให้ดีตั้งแต่ต้น เพื่อความสะดวกสบายในการยื่นภาษีโรงแรมภายหลัง เริ่มต้นตั้งแต่รายรับและรายจ่าย
รายรับของโรงแรม ทางบัญชี โดยปกติแล้วโรงแรมมักรับจองห้องพักจากลูกค้าแล้วเรียกรับเงินมัดจำไว้ก่อน จากนั้นค่อยเรียกชำระส่วนที่เหลือตอนเข้าพัก โรงแรมจึงจำเป็นต้องทำเอกสารตั้งแต่ใบเสร็จรับเงินมัดจำค่าที่พัก และเงินค่าที่พักส่วนที่เหลือ รวมไปถึงเอกสารรายได้จากบริการอื่นภายในโรงแรม เช่น รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรือรายได้จากการจําหน่ายสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น
ทางภาษี ซึ่งถ้าหากมีการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ก็จะมีในส่วนของการบันทึกรายได้สำหรับยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบกำกับภาษีต่าง ๆ พ่วงเข้ามา
รายจ่ายของโรงแรม หลัก ๆ ก็ค่าใช้จ่ายของกิจการโรงแรม เช่น
–  เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ
–  ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์
–  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
–  ค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องพัก เช่น สบู่ แชมพู กระดาษชําระ
–  ค่าเช่า
–  ค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา
–  ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ค่าส่งเสริมการขาย
–  ค่าประกันภัย
–  ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
รวมไปถึงค่าคอมมิชชันที่จ่ายให้แก่ Platform หากโรงแรมของคุณใช้บริการรับลูกค้าผ่านตัวกลางที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ เช่น Agoda, Booking, Traveloka เป็นต้น
ภาษีโรงแรม ถือเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากที่สุด เจ้าของโรงแรมควรรู้ว่าบัญชีโรมแรมจะจัดการในรูปแบบธุรกิจใด ซึ่งส่งผลต่อภาษีที่เกิดขึ้นในรูปแบบกิจการที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ภาษีที่เกี่ยวข้องและความรู้ทางภาษีในการจัดทำบัญชีเบื้องต้น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ภาษีสำหรับธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ท (https://www.hotelsup.co/blog/รอบรู้ภาษี-ธุรกิจโรงแรม/) ที่คนเป็นเจ้าของโรงแรมต้องจ่าย!
หากต้องการผู้ช่วยทำบัญชีที่เข้าใจและเชี่ยวชาญในสายงานธุรกิจโรงแรม โดยใช้รูปแบบการทำงานที่ออกแบบมาให้เหมาะกับโรงแรมของคุณ ติดต่อพวกเรา Hotelsup รับบริหารโรงแรม
ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : https://www.beeaccountant.com/hotel_accounting/
รู้จัก Hotelsup มากขึ้น : https://www.hotelsup.co/
โฆษณา