5 ก.พ. เวลา 16:33 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

จะไม่มีที่ไหนบนโลกที่จะไม่ถูก AI จับตาดูอีกต่อไป!! เมื่อ AI สอดแนมของ BlackSky เข้าสู่เฟสสุดท้าย

BlackSky Technology Inc. บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลทางยุทธศาสตร์ของทุกพื้นที่บนโลกผ่านฝูงดาวเทียมสอดแนมประกาศความสำเร็จในการพัฒนาขั้นสุดท้ายของโครงการ SMART(Space-based Machine Automated Recognition Technique) ในการใช้ AI และโครงข่ายดาวเทียมสอดแนมเพื่อเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวบนโลกใบนี้แบบ Real-time
3
โครงการ SMART นี้นำโดย IARPA(Intelligence Advanced Research Projects Activity) ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการพัฒนา AI และระบบปฏิบัติการ machine learning operations(MLOps) สำหรับการเฝ้าติดตามและรวบรวมข้อมูลของพื้นที่เป้าหมายแบบวงกว้างในระดับพื้นที่ 1 ล้านตารางกิโลเมตรขึ้นไป
1
หน้าตาของดาวเทียมในโครงข่ายของ BlackSky ซึ่งเป็นดาวเทียมขนาดเล็กที่ติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง
AI ที่ BlackSky พัฒนาขึ้นมาภายใต้โครงการ SMART นี้จะสามารถวิเคราะห์พื้นที่กว่า 20% ของผิวโลกได้ภายใน 1 เดือน ทำให้ในรอบ 5 เดือนก็จะสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วโลก
โดย MLOps จะอาศัยข้อมูลภาพถ่ายที่ได้จากโครงข่ายดาวเทียมของ BlackSky และดาวเทียมสอดแนมทางทหารในการวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองแห่งชาติ หรือลูกค้าที่ต้องการใช้บริการข้อมูล
1
ตัวอย่างผลงานของ BlackSky ที่สังเกตุเห็นกิจกรรมการปล่อยเรือเหาะสอดแนมที่เคยเป็นประเด็นระหว่างจีนกับอเมริกาเมื่อปีที่แล้ว
ด้วยการพัฒนาเข้าสู่เฟสสามของโครงการ AI ที่ BlackSky พัฒนาขึ้นมาจะสามารถเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนพื้นที่กว่า 30 ล้านตารางกิโลเมตรบนโลกได้ภายในรอบเดือน
ทั้งนี้นอกจากโครงการ SMART จะให้ข้อมูลให้กับหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองแห่งชาติแล้ว ข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปใช้งานในด้านอื่น ๆ ได้อีก อาทิเช่น การติดตามด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า ฯลฯ
1
ข้อมูลของ BlackSky พบว่าในปี 2023 ช่วงเวลาแค่ 6 เดือนของครึ่งปีแรก ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำคาชูมาเปลี่ยนแปลงจากระดับ 70% ไปที่ 100% เร็วที่สุดในรอบทศวรรษ
AI ของ BlackSky นั้นช่วยจำแนกและวิเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจตามที่ถูกฝึกให้เรียนรู้และช่วยไฮไลท์ให้ผู้ใช้งานสังเกตเห็นได้ง่าย ช่วยลดเวลาในการประมวลข้อมูลให้กับหน่วยงานข่าวกรอง
อาทิเช่น การแยกแยะประเภทเรือ เครื่องบิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารขนาดใหญ่ หรือสิ่งที่สงสัยว่าเป็นกิจกรรมทางทหาร
AI จะทำการจำแนกและไฮไลท์ตำแหน่งของเครื่องบินที่สนามบิน ช่วยให้ผู้ใช้งานสังเกตได้ง่าย
บริการของ BlackSky นั้นยังสามารถติดตามเส้นทางและความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายที่ต้องการได้ด้วย รวมถึงการสร้างแบบจำลอง 3 มิติความละเอียดสูงของพื้นที่เป้าหมาย
จริง ๆ แล้วข้อมูลและบริการของ BlackSky นั้นจะว่าไปก็ไม่ต่างจาก Google Maps หรือ Google Earth เพียงแต่เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกว่ามาก ในขณะที่บางคนนั่งไล่ดู Google Earth แล้วเจออะไรแปลก ๆ แต่ BlackSky ใช้ AI ช่วยกวาดตาดูพื้นที่นับล้าน ๆ ตารางกิโลเมตรเพื่อหาอะไรที่ "แปลก" นั่นเอง
ภาพการติดตามวิกฤตเรือบรรทุกน้ำมัน FSO Safer ในทะเลแดงเมื่อกลางปีที่แล้ว
และเมื่อมีฝูงดาวเทียมสอดแนมมากพอและ AI มีพลังประมวลผลและเรียนรู้ได้มากพอ การที่จะเฝ้าดูทุกพื้นที่บนโลกแบบ Real Time แบบในหนังก็คงไม่ใช่เรื่องจินตนาการในโลกภาพยนตร์อีกต่อไป
ถ้า Skynet จะมีตาเพื่อคอยเฝ้าดูมนุษย์ทุกคนจากนอกโลก BlackSky นี่ก็คงใกล้เคียงสุดแล้ว ปีนี้ก็ 2024 แล้ว อีก 5 ปีก็จะ 2029 แล้วซินะ ถึง Skynet จะมีจริงก็คงไม่น่าแปลกใจแล้วหละ . . .
7
โฆษณา