ความลับของการสร้างพอร์ต Global Aggressive Hybrid

ท่านเคยคิดแบบนี้ไหม
ข้อมูลการลงทุนท่วมหัว Market Outlook มากมายจะย่อยอย่างไร?
กองทุนมีมากมายจะเลือกอย่างไร?
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่อยากคาดการณ์ตลาดมากเกินไป
จะทำอย่างไรจะปกป้องพอร์ตการลงทุน ถ้าเกิดตลาดหมีอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3uqaHUY
โฆษณา