สรุป FINNOMENA Live: กลยุทธ์การลงทุนทุกตลาดหุ้นทั่วโลก

[ภาพรวมตลาดโลก]
มุมมองนโยบายการเงินของธนาคารกลางในฝั่งของประเทศจีนและญี่ปุ่นมีแนวโน้มผ่อนคลายมากกว่า ฝั่งสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ตัวเลข PMI เดือนมกราคม ปรับตัวขึ้นได้ในหลายประเทศ ซึ่งเป็นโมเมนตัมที่ดี เพราะเป็น leading Indicator ที่สำคัญของ GDP
ตัวเลขเศรษฐกิจภาพรวม CITI Economic Surprise ของประเทศหลักยังออกมาดีกว่าที่คาด ยกเว้นจีน ซึ่งแสดงว่าเศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้นเต็มที่ แต่ก็มีสัญญาณบวกเพราะประเทศคู่ค้าอื่น ๆ แข็งแกร่ง
ตัวเลขผลประกอบการ 2023 ที่ประกาศออกมาแล้ว พบว่าสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ Positive surprise ส่วนไทย ยุโรป ไม่ค่อยดี
Valuation หุ้นจีน เวียดนาม โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม
[ตลาดหุ้นสหรัฐฯ]
ตลาดเริ่มปรับประมาณการลดดอกเบี้ยครั้งแรกออกไปเป็นเดือนพฤษภาคม หลัง Jayrome Powell มีท่าทีชัดเจนว่าจะยังคงดอกเบี้ยไว้
อย่างไรก็ดี เงินเฟ้อปรับตัวลดลงมาก และยังมีแนวโน้มลงต่อตามราคาค่าเช่า
เสริมโอกาสเกิด Soft Landing มากยิ่งขึ้น เนื่องจากความมั่นใจผู้บริโภคที่กลับมาดีกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ส่วนตลาดแรงงานยังแกร่งแม้ปรับตัวลงมาบ้าง
กำไรบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมาดีกว่าคาดทุกอุตสาหกรรม
หนุน Valuation หุ้นสหรัฐฯ อยู่โซน +1 S.D. ขณะที่ฝั่ง EPS เติบโตได้ 13.7%
แนะนำสะสมกองทุนหุ้นสหรัฐฯ MEVT Call ในกองทุน AFMOAT-HA
[ตลาดหุ้นยุโรป]
ภาพเศรษฐกิจยุโรปรอดพ้นจากสภาวะถดถอยทางเทคนิค กำลังเข้าสู่การฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งจากแนวโน้ม GDP และดัชนี PMI
 
ประกอบกับภาพเงินเฟ้อเป็นขาลงชัดเจน เปิดทางสู่การลดดอกเบี้ย แม้ ECB จะยังคงสงวนท่าทีอยู่ก็ตาม
Valuation ยังอยู่ในโซนถูก แต่ต้องจับตาการปรับประมาณการกำไรและการประกาศงบ
แนะนำสะสมกองทุนหุ้นยุโรป ONE-EUROEQ
[ตลาดหุ้นจีน]
เศรษฐกิจจีนสามารถเติบโตระดับ 5.2% ในปีที่ผ่านมา ท่ามกลางปัญหาระยะสั้น และปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว ซึ่งเกิดจากระดับหนี้และสังคมสูงวัย
อย่างไรก็ตาม ภาพนโยบายจีนทั้งภาครัฐ และ PBOC เริ่มกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนและเข้มข้นมากขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ โดยธนาคารกลางจีนอัดฉีดสภาพคล่องสูงต่อเนื่องมาตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา
ที่สำคัญยังอยู่ที่ Valuation หุ้นจีนทุกตลาดอยู่ในราคาที่ถูกกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีมาก สะท้อนความกังวลไปมากแล้ว
แนะนำกองทุนหุ้นจีน MEVT Call ในกองทุน K-CHINA-A(A), ABCA-A
[ตลาดหุ้นเกาหลีใต้]
คาดว่าเศรษฐกิจเกาหลีจะฟื้นตัวในปี 2024 ตามการกลับมาของอุตสาหกรรมชิป หลังมีอุปสงค์จาก AI และสินค้าคงคลังที่ต่ำลง
ผลประกอบการ Samsung Electronics คือตัวหนุนตลาดทั้งหมด โดยบริษัทกำลังมุ่งเน้นสินค้า High Margin เช่น ชิป high bandwidth memory (HBM) และ กลุ่ม Smartphone ที่มีการเปิดตัว Samsung Galaxy S24
Valuation ตลาดหุ้นเกาหลีอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย EPS Growth +50%
แนะนำสะสมกองทุนหุ้นเกาหลีใต้ MEVT Call ในกองทุน SCBKEQTG
[ตลาดหุ้นญี่ปุ่น]
ตลาดหุ้นญี่ปุ่นกำลังเล่นด้วยความคาดหวังต่อนโยบายเชิงโครงสร้างในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนซื้อคืนหุ้น หนุน ROE ดีขึ้น
ตลาดคาด BOJ กำลังจะเลิกใช้นโยบาย Negative Yield ถือเป็นความเสี่ยงหลักที่ยังคงกังวล
แต่ว่าหุ้นญี่ปุ่นยังคงมีกำไรแข็งแกร่ง แม้โตต่ำ โดยที่ Valuation ไม่แพง แต่ก็เริ่มกลับมาเหนือค่าเฉลี่ยในระยะยาว
แนะนำเป็นโอกาสทยอยขายทำกำไรในกองทุนหุ้นญี่ปุ่น
[ตลาดหุ้นไทย]
แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ตามการส่งออก และนักท่องเที่ยวที่กลับเข้ามา
ทว่าความท้าทายอยู่ที่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีโอกาสล่าช้า กระทบต่อการบริโภค และอาจทำให้เศรษฐกิจไม่พุ่งตามคาด
อีกทั้งหุ้นไทยถูกปรับกำไรลงอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องดัชนีที่ปรับตัวลงในช่วงก่อนหน้า
Valuation หุ้นไทยอยู่ที่ระดับถูก -1 S.D.
แนะนำเข้าลงทุนแบบ Selective Buy ในกองทุน ASP-SME-A
[ตลาดหุ้นเวียดนาม]
เศรษฐกิจเวียดนามยังแข็งแกร่งในเชิงพื้นฐาน ตัวเลข FDI สามารถขยายตัวต่อเนื่อง
ความมั่นใจผู้บริโภคในเวียดนามกลับมาอยู่ในระดับสูง
หุ้นเวียดนามถูก Revise กำไรลง แต่ยังคงเติบโตสูงกว่า 22% อีกทั้ง Valuation เวียดนามอยู่ในระดับถูกกว่า -1.5 S.D.
แนะนำสะสมกองทุนหุ้นเวียดนาม MEVT Call ในกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A
ศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน |
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299
  • 1
โฆษณา