6 ก.พ. เวลา 13:33 • การเกษตร

จับตากระแสการลงทุนสตาร์ทอัพเกษตรทั่วโลกและไทย...ตอบโจทย์แก้วิกฤตภาคเกษตร

รู้หรือไม่? "AgTech Startup"🧑‍🌾 เป็นสตาร์ทอัพในสาขาที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกมากเป็นอันดับต้นๆ โดยในปี 2022 มีการลงทุนสูงมากถึง 1,700 พันล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพของสตาร์ทอัพเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลิกโฉมภาคเกษตร สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ด้านประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และผลผลิตในการทำการเกษตร
อ่านต่อได้ในบทความ จับตากระแสการลงทุนสตาร์ทอัพเกษตรทั่วโลกและไทย...ตอบโจทย์แก้วิกฤตภาคเกษตร โดย ปุญชรัสมิ์ วังน้อย (ลูกน้ำ) นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม NIA
#NIA #NIAArticle #AgTech #AgTechStartups #DeepTech #Investment #สตาร์ทอัพเกษตร #นวัตกรรมเกษตร
โฆษณา