7 ก.พ. เวลา 09:18 • ความคิดเห็น
ถ้าทั้งคู่ไม่มีใคร เราว่านี่เป็นพฤติกรรมของคนโสดเต๊าะกันแล้วหล่ะ…..ส่วนคนที่ไม่โสดนั้นแล้วหมั่นเต๊าะกัน เรียกว่าอะไรน้อ
โฆษณา