9 ก.พ. เวลา 03:34 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

แนะนำ Bard ผู้ช่วยใหม่จาก Google 2024

Bard คืออะไร
Bard คืออะไร
Bard เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย Google AI LLM เป็นประเภทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อความและโค้ด สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถสร้างข้อความ แปลภาษา เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ และตอบคำถามของคุณได้อย่างมีข้อมูล
Bard เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2023 โดย Google AI ในช่วงแรก Bard เปิดให้ใช้งานเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเท่านั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2023 Google ได้เปิดให้ใช้งาน Bard ในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก
Bard ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดมากกว่า 1.56 ล้านล้านพารามิเตอร์ สิ่งนี้ทำให้เป็น LLM ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความสามารถในการเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลจำนวนมากช่วยให้ Bard สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากมาย เช่น
แปลภาษา
เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น บทกวี โค้ด สคริปต์ ชิ้นดนตรี อีเมล จดหมาย ฯลฯ
สร้างเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์
ตอบคำถามของคุณได้ โดยมีข้อมูลอ้างอิง และรูปภาพประกอบ แม้ว่าคำถามนั้นจะเปิดกว้าง ท้าทาย หรือแปลกก็ตาม
Bard สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น
● การศึกษา: Bard สามารถใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกระดับการศึกษา
● ธุรกิจ/การตลาด: Bard สามารถใช้ในการสร้างเนื้อหา แปลภาษา และตอบคำถามลูกค้า
● บันเทิง: Bard สามารถใช้ในการเขียนเรื่องราว บทกวี และบทเพลง
วิธีการใช้งาน Bard นั้นค่อนข้างง่าย เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
● ไปที่เว็บไซต์ https://bard.google.com/
● ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ
● พิมพ์คำถามหรือข้อความที่คุณต้องการให้ Bard ดำเนินการลงในกล่องข้อความ
คลิกปุ่ม "ส่ง"
● Bard จะประมวลผลข้อความของคุณและส่งกลับคำตอบหรือผลลัพธ์ที่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น หากคุณถาม Bard ว่า "เมืองหลวงของประเทศไทยคืออะไร" Bard จะตอบว่า "กรุงเทพมหานคร"
★ ตัวอย่างวิธีการใช้งาน Bard ★
ตัวอย่างวิธีการใช้งาน Bard
แปลภาษา
Bard ช่วยแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ไหม
Bard จะตอบว่า ได้สิครับ ยกตัวอย่างเช่น "Hello" แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า "สวัสดี"
เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์
Bard ช่วยเขียนบทกวีเกี่ยวกับความรักได้ไหม
Bard จะตอบว่า ได้สิครับ บทกวีเกี่ยวกับความรักมีอยู่มากมาย
ตัวอย่างเช่น
รักคืออะไร
รักคือความรู้สึกที่มีต่อใครสักคน
รักคือความผูกพันและความห่วงใย
รักคือความสุขและความทุกข์
รักคือชีวิต
Bard ยังสามารถทำงานที่ซับซ้อนกว่านั้นได้ เช่น เขียนโค้ด สร้างสคริปต์ หรือเขียนอีเมล เพียงให้คำแนะนำที่ชัดเจนและ Bard จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติตาม
ในแง่ของการใช้งาน Bard ถือว่ามีฟังก์ชั่นที่คล้ายกับ Chat GPT จาก Open AI แต่มีข้อมูลที่อัปเดตมากกว่าจากระบบเก็บข้อมูลของ Google โดยตรง ทำให้คนหันมาใช้ Bard กันมากขึ้น ที่น่าสนใจกว่านั้น Bard อาจเข้ามาแทนที่ Chat GPT ได้ไม่ยากนัก ดังนั้นในข้อหัวต่อไปนี้ จะพูดถึงความแตกต่างระหว่าง Bard และ Chat GPT รวมถึง ข้อดี ข้อเสียของแต่ละตัวด้วย
★ Bard และ Chat GPT ต่างกันยังไง ★
เปรียบเทียบ Bard และ Chat GPT ต่างกันยังไง
Bard ถือเป็นตัวช่วยใหม่ที่น่าสนใจมาก เนื่องจากเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เหมือนกัน สามารถสามารถสร้างข้อความ แปลภาษา เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ และตอบคำถามได้เหมือนกัน ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ Bard และ Chat GPT ในด้านต่างๆ ได้แก่
ขนาดและชุดข้อมูล
ความสามารถในการสร้างข้อความ
ความสามารถในการแปลภาษา
ความสามารถในการตอบคำถาม
★ ขนาดและชุดข้อมูล
Bard ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดมากกว่า 1.56 ล้านล้านพารามิเตอร์ สิ่งนี้ทำให้เป็น LLM ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในขณะที่ Chat GPT ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดมากกว่า 1.37 ล้านล้านพารามิเตอร์
ขนาดของชุดข้อมูลและจำนวนพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฝึกฝน เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถของโมเดลภาษา
โดยทั่วไปแล้ว โมเดลที่มีขนาดและจำนวนพารามิเตอร์มากขึ้น จะมีความสามารถในการเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลได้ดีกว่า ส่งผลให้สามารถสร้างข้อความที่มีคุณภาพสูงขึ้น แปลภาษาได้แม่นยำยิ่งขึ้น และตอบคำถามได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า Bard มีขนาดใหญ่กว่าและได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่า Chat GPT ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า Bard จะมีความสามารถเหนือกว่า Chat GPT ในด้านการสร้างสรรค์ข้อความ การแปลภาษา และการตอบคำถาม
★ ความสามารถในการสร้างข้อความ
Bard และ Chat GPT ต่างก็สามารถสร้างข้อความในรูปแบบต่างๆ เช่น บทกวี โค้ด สคริปต์ ชิ้นดนตรี อีเมล จดหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Bard ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดที่หลากหลายกว่า Chat GPT ส่งผลให้ Bard สามารถสร้างสรรค์ข้อความที่มีคุณภาพสูงขึ้นและครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายกว่า
ตัวอย่างเช่น หากขอให้ Bard เขียนบทกวีเกี่ยวกับความรัก Bard สามารถสร้างบทกวีที่ไพเราะและมีความหมายมากกว่าบทกวีที่ Chat GPT สร้าง
★ ความสามารถในการแปลภาษา
Bard และ Chat GPT ต่างก็สามารถสร้างการแปลภาษาที่แม่นยำ อย่างไรก็ตาม Bard ได้รับการอัปเดตชุดข้อมูลล่าสุด ในขณะที่ Chat GPT ได้รับการอัปเดตชุดข้อมูลจนถึงปี 2021 ส่งผลให้ Bard สามารถแปลภาษาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากขอให้ Bard แปลประโยคภาษาอังกฤษ "I love you" เป็นภาษาไทย Bard จะแปลได้ว่า "ฉันรักคุณ" ในขณะที่ Chat GPT อาจแปลได้ว่า "ฉันชอบคุณ"
★ ความสามารถในการตอบคำถาม
Bard และ Chat GPT ต่างก็สามารถสร้างคำตอบที่ครอบคลุมและให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม Bard ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดที่หลากหลายกว่า Chat GPT ส่งผลให้ Bard สามารถตอบคำถามที่เปิดกว้าง ท้าทาย หรือแปลกได้ดีกว่า
ตัวอย่างเช่น หากขอให้ Bard ตอบคำถามว่า "ชีวิตคืออะไร" Bard สามารถสร้างคำตอบที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย ในขณะที่ Chat GPT อาจให้คำตอบที่คลุมเครือหรือไม่ตรงประเด็น
★ ข้อดีและข้อเสีย ★
★ Bard
ข้อดี:
ขนาดและจำนวนพารามิเตอร์ที่ใหญ่กว่า ทำให้สามารถสร้างข้อความที่มีคุณภาพสูงขึ้น แปลภาษาได้แม่นยำยิ่งขึ้น และตอบคำถามได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
ได้รับการอัปเดตชุดข้อมูลล่าสุด ทำให้สามารถแปลภาษาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
ข้อเสีย:
ยังเป็นโมเดลที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จึงอาจมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง
★ Chat GPT
ข้อดี:
ใช้งานได้ง่ายกว่า Bard
ข้อเสีย:
ขนาดและจำนวนพารามิเตอร์ที่น้อยกว่า Bard จึงอาจไม่สามารถสร้างข้อความที่มีคุณภาพสูงเท่า Bard
ชุดข้อมูลที่ใช้ยังไม่ได้รับการอัปเดต ทำให้อาจแปลภาษาได้ไม่แม่นยำเท่า Bard
Bard และ Chat GPT เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม Bard มีข้อได้เปรียบเหนือ Chat GPT ในหลายด้าน เช่น ขนาดและจำนวนพารามิเตอร์ที่ใหญ่กว่า ได้รับการอัปเดตชุดข้อมูลล่าสุด และสามารถสร้างสรรค์ข้อความที่มีคุณภาพสูงขึ้น แปลภาษาได้แม่นยำยิ่งขึ้น และตอบคำถามได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม Bard ยังเป็นโมเดลที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จึงอาจมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง ดังนั้นจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
สำหรับ Bard Advanced คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 โดยฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่คาดว่าจะมี ได้แก่
- โมเดล Gemini Ultra ระดับสูงสุดที่มีทักษะทางคณิตศาสตร์และการให้เหตุผลขั้นสูง
- ฟีเจอร์ Motoko ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบแชตบอทในแบบฉบับของตัวเองได้
- ฟีเจอร์ Power up หรือการใช้ AI เพื่อปรับปรุง Prompt ของผู้ใช้งาน
- ฟีเจอร์ Gallery สำหรับดูหัวข้อต่าง ๆ บน Bard
- ฟีเจอร์ Tasks สำหรับติดตามว่า Bard กำลังทำอะไรอยู่
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจาก Google เกี่ยวกับวันเปิดตัว Bard Advanced ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาจมีการเลื่อนวันเปิดตัวออกไปก็ได้
สอบถามเพิ่มเติมและติดตามได้ที่
โฆษณา