10 ก.พ. เวลา 07:10 • ข่าว

หูฉลามน้ำแดง ความอร่อยที่แลกมาด้วยนับล้านชีวิต ตรุษจีนนี้ ลด ละ เลิกบริโภคเมนูฉลามกัน

#PositiveNews หากใครกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ด้วยเมนูที่เกี่ยวกับฉลามแล้ว อยากชวนทุกคนมาร่วมกัน ลด ละ เลิก บริโภคเมนูทำจากฉลาม
ในปีค.ศ. 2021 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้เปิดเผย รายงานเกี่ยวกับฉลามและปลากระเบนทั่วโลกว่า หนึ่งในสามของฉลามและกลุ่มปลากระเบน 1,041 ชนิดทั่วโลกกำลังถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ และมีแนวโน้มลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว ฉลามทั่วโลกหลายกลุ่มมีจำนวนประชากรลดลงกว่า 80-90% ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา
ในปี ค.ศ. 2023 องค์กรไวล์ดเอด (WildAid) ร่วมกับทีมนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กรมประมง และนักวิจัยอิสระ เผยผลการศึกษาดีเอ็นเอจากผลิตภัณฑ์หูฉลามที่ขายในไทยพบ ชนิดพันธุ์ฉลามส่วนใหญ่ (62%) มีสถานภาพเสี่ยงสูญพันธุ์
สาเหตุสำคัญที่ทำให้ฉลามนั้นเสี่ยงสูญพันธุ์ เกิดมาจาก ความต้องการบริโภคเมนูฉลาม ซึ่งปัจจุบัน 1 ใน 3 ของชนิดพันธุ์ปลาฉลามและกระเบน ทั่วโลกตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากการทำประมงมากเกินขนาดด้วย
...
อยากขอให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบของการบริโภคเมนูที่มาจากฉลามนั้น จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศในท้องทะเลอย่างที่คาดไม่ถึง และยังรวมไปถึงผลกระทบต่อปลาชนิดอื่นๆ ในท้องทะเลอีกด้วย
...
🥺🥺🥺
หูฉลามน้ำแดงที่คุณกำลังตักเข้าปากนั้น พวกมันกำลังจะสูญพันธุ์แล้วนะคะ
ขอขอบคุณข้อมูล
.
The Better Day
กำลังใจเติมให้กันได้ทุกวัน
#thebetterday
โฆษณา