12 ก.พ. เวลา 08:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

คนไทย ขาดทักษะทางการเงิน ด้านไหนบ้าง และใครที่ยังขาด

โฆษณา