สื่อจีนประโคมข่าว“สงกรานต์ไทย”มรดกทางวัฒนธรรม

พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ กรณีที่สื่อของจีนได้รายงานถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO / ยูเนสโก) โดยระบุว่า "เทศกาลสงกรานต์ไทย" ได้รับการขึ้นบัญชีอย่างเป็นทางการ ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
UNESCO ได้ออกใบรับรองเพื่อรับรองคำชี้แจงการขึ้นทะเบียนนี้อย่างเป็นทางการ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมของไทย ได้ดำเนินการยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องสำเร็จแล้ว
เกียรติยศนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยอมรับอย่างสูงในวัฒนธรรมประเพณีไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงความอุตสาหะ และมรดกของประเพณีที่สวยงาม และมีความหมายนี้ของคนไทยมายาวนานอีกด้วย
เทศกาลสงกรานต์เป็นการเฉลิมฉลองตามประเพณีของปีใหม่ไทย ทุก ๆ ปีในช่วงกลางเดือนเมษายน ทุกภาคของประเทศไทยจะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและการอวยพร ประเพณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูของคนไทยต่อบรรพบุรุษ ความมีน้ำใจ และความเมตตาต่อผู้อื่น และความปรารถนาดีของพวกเขาให้สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในปีใหม่
ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองเกียรตินี้ และส่งเสริมวัฒนธรรมเทศกาลสงกรานต์ต่อไป ประเทศไทยวางแผนที่จะเปิดตัวเครือข่ายวัฒนธรรมที่เรียกว่า “เทศกาลสงกรานต์โลก ประเพณีสงกรานต์ของไทย ภาพลักษณ์สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก” ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 เมษายน พ.ศ.2567 ใน 76 จังหวัด ในประเทศไทย กับ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
โดยในขณะนั้น จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองหลากสีสันตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์แห่งความสุข และ การอวยพรปีใหม่ของไทย
รัฐบาลไทยได้ใช้โอกาสนี้ส่งคำเชิญไปทั่วโลก ต้อนรับพี่น้องคนไทย และเพื่อนต่างชาติให้เข้าร่วมการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่นี้ และร่วมสืบสานและปกป้องมรดกภูมิปัญญาประเพณีสงกรานต์อันล้ำค่าของไทย ด้วยความพยายามร่วมกันและการสืบทอด
โดยหวังว่าจะสร้างเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นพลังทางด้านวัฒนธรรม (Soft Power) ที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในการกระตุ้นการพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง และอัดฉีดเงินทุนในการพัฒนาประเทศต่อไป
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://mp.weixin.qq.com/s/Kgmq-ImeWU1W2_NObgimJQ )
  • 6
โฆษณา