12 ก.พ. เวลา 07:34 • ความคิดเห็น

PASTA แปลว่า

"(n) พาสต้า, See also: อาหารอย่างหนึ่งของอิตาลี."
โฆษณา