เปิดสถิติการใช้สิทธิภายใต้ FTA ส่งออก

(12ก.พ.67) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในด้านภาพรวมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสำหรับการส่งออกภายใต้ FTA ช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
พบว่ามีมูลค่าส่งออกสินค้ารวม 75,842.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 82.66% ของการส่งออกสินค้าที่ไทยได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA
โดยไทยได้ใช้สิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) สูงสุดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นมูลค่า 27,584.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ ยานยนต์สำหรับขนส่งของที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน น้ำตาลจากอ้อย น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันจากแร่บิทูมินัส รถยนต์สำหรับขนส่งบุคคล และเครื่องจักรอัตโนมัติ
2. การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย มากเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่ ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ACFTA) ไทยได้ใช้สิทธิประโยชน์ คิดเป็นมูลค่า 22,059.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเน้นเป็นสินค้าจำพวกทุเรียนสด ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ มันสำปะหลัง สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง และโพลิเมอร์ของเอทิลีน
 
นอกจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสำหรับการส่งออกภายใต้ FTA ข้างต้นแล้ว ยังมีการใช้สิทธิประโยชน์ในความตกลงฉบับอื่น ๆ เช่น
- การใช้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) คิดเป็นมูลค่า 6,344.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเน้นสินค้าจำพวก เนื้อไก่และเครื่องในไก่ปรุงแต่ง
- ใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) คิดเป็นมูลค่า 5,802.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าสำคัญที่ ได้แก่ รถยนต์และยานยนต์ที่มีเครื่องดีเซลหรือกึ่งดีเซล รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์จาก
- ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - อินเดีย (AIFTA) คิดเป็นมูลค่า 4,987.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ ลวดทองแดง เป็นต้น
  • 3
โฆษณา