12 ก.พ. เวลา 12:16 • ความคิดเห็น
ยาดมมีมะ
จะได้ดมก่อนไปไอเสียง...คุกๆๆๆๆ
ใจคนสมัยนี้มันร้อนเหลือกำลัง
คงไม่ถึง100ปีดอกม่องก่อน
โฆษณา