13 ก.พ. เวลา 11:58 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

📊 "Innovation Trends for Thailand 2024"

ชี้เป้า 3 เทรนด์นวัตกรรมมาแรง‼ ที่จะเป็นสปอตไลท์สำหรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยในปี 2567
เริ่มต้นปี 2567 ด้วยกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลก และยกระดับระบบอุตสาหกรรมและบริการให้เชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก ภายใต้แนวคิดการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation-Led Economic Growth)
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชี้เป้า 3 เทรนด์นวัตกรรมมาแรง ที่จะเป็นสปอตไลท์สำหรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยในปี 2567
1. Climate Tech – เทคโนโลยีเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. EV Tech – เทคโนโลยีเพื่อตอบกระแสยานยนต์ยุคใหม่
3. Creative Tech – เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนขุมพลังใหม่เศรษฐกิจไทย
📖 อ่านต่อเต็มๆ ได้ที่ https://www.nia.or.th/Innovation-Trends-for-Thailand-2024
#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #นวัตกรรม #InnovationTrends #ClimateTech #EVTech
#CreativeTech
โฆษณา