14 ก.พ. เวลา 09:23 • สุขภาพ
ความเกิดเป็นทุกข์ ถ้าเลือกเกิดได้ก็เลือกเกิดในที่ไม่ทุกข์ หรือเลือกไม่เกิดจะได้ไม่ทุกข์ครับ 😇
โฆษณา