16 ก.พ. เวลา 13:17 • ไลฟ์สไตล์
มิจที่ 1: เห้ย! วันนี้โดน"เหยื่อ"ด่าว่าอะไร เล่าให้ฟังบ้างสิ?
มิจที่ 2: มันไม่รับสายว่ะ....
โฆษณา