17 ก.พ. เวลา 16:38 • ไลฟ์สไตล์
ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวาง อภัยได้ก็ให้อภัย อโหสิกรรมได้ก็ให้อโหสิกรรมไป ไม่ยึดติดก็ไม่ทุกข์ครับ
โฆษณา