19 ก.พ. เวลา 03:07 • การตลาด

ทำไม ERP ถึงมีความสำคัญกับธุรกิจของคุณ ❓

ERP หรือเรียกเต็มๆ ว่า Enterprise Resource Planning ซึ่ง ERP ก็จะมีสองโปรแกรมหลักๆที่ ฮิวแมนิก้าเป็นผู้ติดตั้ง ได้แก่ SAP Business One และ Oracle NetSuite ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด รวมถึงเครื่องมือที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากหลายแผนก—เช่น การเงิน, การจัดซื้อ, การผลิต, โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน—เข้าไว้ในระบบเดียว
และเพราะอะไร ทำไม ERP ถึงสำคัญ?
1.ช่วยในปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ - ทำให้การส่งต่อข้อมูลผ่านแผนกต่างๆ จะเป็นเรื่องง่าย และช่วยขจัดปัญหาข้อมูลที่แยกออกจากกันและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตพร้อมกับนวัตกรรมที่ทันสมัย
2.การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก - การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้วยระบบ ERP คนที่เกี่ยวข้องกับงาน จะสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการข้อมูลที่มีจำนวนมาก
3. ความพร้อมในการปรับขนาดขององค์กร - เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ระบบ ERP สามารถปรับขนาดเพื่อรองรับกระบวนการใหม่ๆ ของผู้ใช้ และรองรับข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นขึ้น ทำให้เป็นโซลูชันที่พร้อมสำหรับบริษัทที่กำลังขยายตัว
4.การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฏหมาย - ERP ช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายได้โดยการใช้เครื่องมือที่ช่วยในการรายงาน ความปลอดภัยของข้อมูล และการติดตามการทำงาน
ในยุคดิจิทัล ระบบ ERP ไม่ใช่เพียงแค่เป็นเทคโลยีทีทันสมัย และใครๆก็สามารถทำได้ แต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน และจำต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งเพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตธุรกิจของคุณ Humanica มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน SAP B1 และ Oracle NetSuite ด้วยประสบการณ์ยาวนานมามากกว่า 20ปี จากหลากหลายธุรกิจ จึงทำให้ Humanica เข้าใจถึงปัญหาของลูกค้าและช่วยวางแผนได้อย่างเหมาะสม
#Humanica #HumanicaTH #Humanicapayroll #ERP #ERPsystem #ERPHumanica
📌 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของฮิวแมนิก้า
โฆษณา