19 ก.พ. เวลา 07:27 • หุ้น & เศรษฐกิจ

สรุป หุ้นสหรัฐ 10 ตัวใหญ่ ที่มีแบรนด์ แบบต้องเซฟเก็บไว้

💻1. MICROSOFT (NASDAQ: MSFT) รายได้หลัก มาจาก ซอฟต์แวร์องค์กร ศูนย์ข้อมูล และ เกม
มูลค่าบริษัท 3,000,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ 227,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กำไร 82,541 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรากำไรสุทธิ 36.3%
การเติบโตของรายได้ ไตรมาสล่าสุด 18%
เงินสด 81,017 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เงินสด / มูลค่าบริษัท 2.7%
หนี้ที่มีดอกเบี้ย 111,358 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หนี้ที่มีดอกเบี้ย / ทุน 0.5
P/E 36.5
4
📱2. APPLE (NASDAQ: AAPL) รายได้หลัก มาจาก iPhone, iPad, Mac และ App Stores
มูลค่าบริษัท 2,815,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ 385,706 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กำไร 100,913 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรากำไรสุทธิ 26.2%
การเติบโตของรายได้ ไตรมาสล่าสุด 2%
เงินสด 73,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เงินสด / มูลค่าบริษัท 2.6%
หนี้ที่มีดอกเบี้ย 34,940
หนี้ที่มีดอกเบี้ย / ทุน 1.5
P/E 28.4
2
🛍️3. AMAZON (NASDAQ: AMZN) รายได้หลัก มาจากอีคอมเมิร์ซ และ ศูนย์ข้อมูล
มูลค่าบริษัท 1,761,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ 574,785 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กำไร 30,425 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรากำไรสุทธิ 5.3%
การเติบโตของรายได้ ไตรมาสล่าสุด 14%
เงินสด 87,283 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เงินสด / มูลค่าบริษัท 5.0%
หนี้ที่มีดอกเบี้ย 154,556 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หนี้ที่มีดอกเบี้ย / ทุน 0.8
P/E 58.7
6
🤖4. ALPHABET (NASDAQ: GOOG) รายได้หลัก มาจากโฆษณาบน Google และ YouTube
มูลค่าบริษัท 1,754,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ 307,157 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กำไร 73,795 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรากำไรสุทธิ 24.0%
การเติบโตของรายได้ ไตรมาสล่าสุด 13%
เงินสด 110,916 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เงินสด / มูลค่าบริษัท 6.3%
หนี้ที่มีดอกเบี้ย 67,273 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หนี้ที่มีดอกเบี้ย / ทุน 0.1
P/E 24.4
1
📷5. META (NASDAQ: META) รายได้หลัก มาจากโฆษณาบน Facebook และ Instagram
มูลค่าบริษัท 1,207,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ 134,901 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กำไร 39,097 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรากำไรสุทธิ 29.0%
การเติบโตของรายได้ ไตรมาสล่าสุด 25%
เงินสด 65,502 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เงินสด / มูลค่าบริษัท 5.43%
หนี้ที่มีดอกเบี้ย 37,924 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หนี้ที่มีดอกเบี้ย / ทุน 0.3
P/E 31.77
1
🚙6. TESLA (NASDAQ: TSLA) รายได้หลัก มาจาก รถยนต์ EV
มูลค่าบริษัท 636,799 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ 96,773 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กำไร 14,999 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรากำไรสุทธิ 15.5%
การเติบโตของรายได้ ไตรมาสล่าสุด 3%
เงินสด 29,637 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เงินสด / มูลค่าบริษัท 4.7%
หนี้ที่มีดอกเบี้ย 9,573 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หนี้ที่มีดอกเบี้ย / ทุน 0.2
P/E 46.5
💳7. VISA (NYSE: V) รายได้หลัก มาจาก ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
มูลค่าบริษัท 558,938 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ 33,351 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กำไร 17,701 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรากำไรสุทธิ 53.1%
การเติบโตของรายได้ ไตรมาสล่าสุด 9%
เงินสด 21,477 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เงินสด / มูลค่าบริษัท 4%
หนี้ที่มีดอกเบี้ย 20,703 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หนี้ที่มีดอกเบี้ย / ทุน 0.5
P/E 32.6
🏦8. JP Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM) รายได้หลัก มาจาก สินเชื่อ
มูลค่าบริษัท 517,577 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ 242,555 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กำไร 49,260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรากำไรสุทธิ 20.3%
การเติบโตของรายได้ ไตรมาสล่าสุด 11%
เงินสด 861,428 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เงินสด / มูลค่าบริษัท 116.4%
หนี้ที่มีดอกเบี้ย 637,257 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หนี้ที่มีดอกเบี้ย / ทุน 2.09
P/E 11.0
4
💳9. Mastercard (NYSE: MA) รายได้หลัก มาจาก ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
มูลค่าบริษัท 436,636 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ 25,127 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กำไร 11,195 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรากำไรสุทธิ 44.6%
การเติบโตของรายได้ ไตรมาสล่าสุด 13%
เงินสด 9,180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เงินสด / มูลค่าบริษัท 2.1%
หนี้ที่มีดอกเบี้ย 16,456 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หนี้ที่มีดอกเบี้ย / ทุน 2.37
P/E 39.6
1
🧴10. Procter & Gamble (NYSE: PG) รายได้หลัก มาจาก สินค้าอุปโภคบริโภค
มูลค่าบริษัท 370,624 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ 83,933 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กำไร 14,770 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรากำไรสุทธิ 17.6%
การเติบโตของรายได้ ไตรมาสล่าสุด 8%
เงินสด 7,890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เงินสด / มูลค่าบริษัท 2.1%
หนี้ที่มีดอกเบี้ย 25,822 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หนี้ที่มีดอกเบี้ย / ทุน 0.7
P/E 26.4
==========
หุ้นสหรัฐ 10 ตัวใหญ่ ที่มีแบรนด์ อยู่ในกองทุน MEGA10 ชื่อกองทุน MEGA10-A, MEGA10-SSF, MEGA10RMF
ไม้ใหญ่ได้เฮ "โปรโมชัน 3 เดือน" กองทุน MEGA10-A และ MEGA10CHINA-A ปรับลดค่าธรรมเนียมการขาย 1 ก.พ - 30 เม.ย. นี้ "สำหรับรายการซื้อที่มากกว่า 1 ล้านบาท" /โดย บลจ.ทาลิส
- สำหรับรายการที่ซื้อจำนวน 1 ล้านบาทขึ้นไป ลดค่าธรรมเนียมการขาย ครึ่งหนึ่ง
- สำหรับรายการที่ซื้อจำนวน 10 ล้านบาทขึ้นไป ฟรีค่าธรรมเนียมการขาย
MEGA10-A เป็นกองทุนที่เข้าไปลงทุนในบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก โดยเน้นแค่ 10 บริษัทเท่านั้น เช่น Meta, Visa, Mastercard, Amazon, Microsoft และ Tesla* ซึ่งเราจะมีส่วนร่วมใน 10 บริษัทนี้แบบ เน้น ๆ ในสัดส่วนที่หาไม่ได้จากกองทุนอื่น
MEGA10CHINA-A เป็นกองทุนที่เข้าไปลงทุนใน 10 บริษัท ทรงอิทธิพลในจีน
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียด และเริ่มต้นลงทุนได้ที่ บลจ.ทาลิส talisam.co.th
โทร. 02-0150215, 02-0150216, 02-0150222 และ ผู้สนับสนุนการขายหลายราย ได้แก่
2
1. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน)
3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
6. หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
8. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
10. บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
11. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
13. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
14. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
15. บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
16. บริษัทหลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน)
17. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
18. บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
19. บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
20. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
21. บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
22. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
23. บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
24. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
25. บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
26. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
27. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
28. บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด
29. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน อาจมีการปรับเปลี่ยนได้
*บริษัทดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามเกณฑ์การลงทุนและสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น
คำเตือน :
กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ และการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และมีการลงทุนกระจุกตัวของหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
โฆษณา