19 ก.พ. เวลา 12:01 • หนังสือ

เปิดตัว Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030 I 2nd Edition 📊

รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2573 ฉบับที่ 2 โดย NIA ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC
รวมข้อมูลสถิติสําคัญ บทวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ปัจจัยขับเคลื่อน รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตทั้ง 6 มิติของประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร❓
👩‍💻 Future of WORK: อนาคตของการทำงาน
🏘 Future of LIVING: อนาคตของการใช้ชีวิต
🧑‍🎓 Future of LEARNING: อนาคตของการเรียนรู้
🤹‍♀ Future of PLAY: อนาคตของความเพลิดเพลิน
🚅 Future of MOBILITY: อนาคตของการเดินทาง
🌳 Future of SUSTAINABILITY: อนาคตของความยั่งยืน
ส่องโลกอนาคตทั้ง 6 มิติผ่านรายงานวิจัยทั้ง 6 เล่มนี้ พร้อมภาพประกอบ Infographic เข้าใจง่าย เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปพร้อมกัน‼ ดาวน์โหลดทั้ง 6 เล่มได้แล้ววันนี้ที่ https://www.nia.or.th/bookshelf/2
#NIA #FutureTalesLAB IFI - Innovation Foresight Institute #IFI #FuturesandBeyond2ndEdition #FutureLiving #FutureWork #FutureLearning #FuturePlay #FutureMobility #FutureSustainability
โฆษณา