20 ก.พ. เวลา 23:05 • ความคิดเห็น
คุณมีนโยบายส่วนตัว-หลักการส่วนตัวเรื่อง "การให้ยืมเงิน" อย่างไร ก็ยึดหลักการนั้นค่ะ no matter ว่าเขาจะเป็นใคร จะเป็นแฟนเก่า-เพื่อนฝูง-ญาติพี่น้อง-คนรู้จัก ฯลฯ
1
ปฏิบัติภายใต้หลักการเดียวกันค่ะ
โฆษณา