21 ก.พ. เวลา 15:35 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

อีลอน มัสก์ Update ความคืบหน้าผู้ป่วยที่ฝังชิป Neuralink ว่าสามารถบังคับเมาส์ด้วยความคิดได้แล้ว

หลังจากเดือนที่แล้วได้ออกมา Update ว่ามีการฝังชิป Neuralink เชื่อมต่อกับสมองมนุษย์คนแรกไปเป็นที่เรียบร้อย
2
มาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อีลอน มัสก์ ก็ได้มา Update ใน Spaces event บน X ว่ามนุษย์คนแรกที่ได้รับการฝังชิป Neuralink ฟื้นตัวได้เต็มที่แล้ว และผู้ป่วยสามารถบังคับเมาส์คอมพิวเตอร์ให้เคลื่อนไหวได้ตามความคิดที่ต้องการ
2
มัสก์ ยังได้เพิ่มเติมต่อว่าเป้าหมายต่อไปคือการทดสอบคลิ๊กเมาส์ผ่านความคิด โดยจะให้ผู้ป่วยพยายามสั่งคลิ๊กเมาส์ให้ได้มากที่สุด
Neuralink ชิปเชื่อมต่อสมองที่จะทำให้เรามีความสามารถ Telepathy เหมือนมีพลังจิตสั่งการสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้
ปัจจุบันมีคนลงชื่อเป็นอาสาสมัครทดสอบฝังชิป Neuralink นับพันรายในโครงการ The PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ N1 implant การทดสอบชิปเชื่อมต่อสัญญาณความคิดในสมองและ R1 surgical robot การผ่าตัดฝังชิปที่ดำเนินการโดยหุ่นยนต์ผ่าตัด
ทั้งนี้การผ่าตัดเพื่อเชื่อมต่อตัวนำสัญญาณจากชิปไปยังเนื้อสมองส่วนที่ควบคุมความคิดสั่งการเคลื่อนไหวนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนและต้องอาศัยความแม่นยำมาก ๆ ดังนั้น Neuralink จึงเลือกใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดสำหรับทำหน้าที่นี้
อีลอน มัสก์ กับ R1 surgical robot
ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่น่าสนใจมาก ถ้ามองถึงประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้หากสำเร็จปลอดภัยก็จะฟื้นคืนความหวังในการใช้ชีวิตให้กับเหล่าผู้ป่วยอัมพาตด้วยความสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านความคิด
ก็รอดูความคืบหน้ากันต่อไปครับ ใครจะคิดว่าเราจะอยู่ในยุคที่เรามีวิทยาการในแบบเดียวกับความสามารถ Telepathy ได้แล้ว ;)
โฆษณา